დილა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დილა შეიძლება აღნიშნავდეს: