დიდი სამეფო საბჭო

დიდი სამეფო საბჭო — ევროპის შუა საუკუნეების მონარქიულ ქვეყნებში ძალაუფლების ერთ-ერთი ცენტრალური ორგანო, რომელიც წარმოადგენდა უმაღლესი არისტოკრატიისა და სამღვდელოების წარმომადგენლების კრებას, რომელსაც იწვევდა მეფე სახელმწიფოს მართვის მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად. დიდი სამეფო საბჭო ბევრ ქვეყანაში პარლამენტის წინამორბედი იყო, თუმცა ძირითადად მხოლოდ სათათბირო ფუნქცია ჰქონდა. ეს ორგანო გამოხატავდა წამყვანი სოციალური ფენების ინტერესებს და მეფეს ქვეყნის პოლიტიკური ელიტის მხარდაჭერით უზურნველყოფდა.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Альтамира-и-Крева, Р. История средневековой Испании. — СПб, 2003.
  • Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. — М., 1960.