დელტა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელწოდება დელტა შესაძლოა აღნიშნავდეს: