დავით ჭავჭავაძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი დავით ჭავჭავაძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: