გუგუნავა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გუგუნავა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: