გუბისწყალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გუბისწყალი შეიძლება აღნიშნავდეს: