გრძნობის ორგანოები და შეგრძნებები

გრძნობის ორგანოები და შეგრძნებები — ადამიანისა და ცხოველთა ის ორგანოები, სადაც ხდება გარემოს ფაქტორების ზემოქმედების შეგრძნება, ანუ რეცეფცია — გამღიზიანებელი ან ქიმიური ენერგია ნერვულ აგზნებად გარდაიქმნება და ცენტრალურ ნერვულ სისტემას გადაეცემა. გრძნობის ორგანო შედგება ნერვული აპარატის — რეცეპტორისაგან, რომელიც ამ ორგანოს სპეციფიკურ ფუნქციას განსაზღვრავს და არანერვული ნაწილაკისგან, რომელიც ამ ფუნქციის სრულყოფილად განხორციელებას ემსახურება. რეცეპტორთა დანიშნულების მიხედვით განასხვავებენ მხედველობის, სმენის, წონასწორობის, ყნოსვის, გემოსა და სხვა გრძNობის ორგანოებს. გრძნობით ორგანოებს აკუთვნებენ კანსაც, თუმცა კანი არ შეიძლება გრძNობის ორგანოდ ჩაითვალოს.

RobertFuddBewusstsein17Jh

ლიტერატურარედაქტირება