გრაფიტი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს გრაფიტი აქვს რამდენიმე მნიშვნელობა:

  • გრაფიტი — მინერალი, ნახშირბადის ნაირსახეობა.
  • გრაფიტი — წარწერები ან ნახატები შენობებისა და გადასასვლელების კედლებზე, მატარებლის ვაგონებზე, ღობეებზე და სხვა ვერტიკალურ ზედაპირებზე. ზოგან ფოლკლორის სახეობაც შეიძლება იყოს. ითვლება ახალგაზრდობის თვითგამოხატვის ერთ-ერთ სახეობად. თანამედროვე გრაფიტის მხატვრების თვითსახელწოდებაა „რაიტერები“ (ინგლ. writers).