გიორგი ჯანელიძე

მრავალმნიშვნელოვანი

გიორგი ჯანელიძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ამ პიროვნებათაგან: