საკუთარი სახელი გვასალია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: