გერმანული ლიტერატურა

გერმანული ლიტერატურა წარმოადგენს გერმანულ ენაზე არსებულ მწერლობას, თუმცა ამავე ცნებით შეიძლება მოიაზრებოდეს ყველაფერი, რაც კი ოდესმე თავის მშობლიურ ენაზე შეუქმნია გერმანელ ხალხს წერილობითი ფორმით (მათ შორის ისტორიული, ან ლიტერატურული თვალსაზრისით სრულიად უმნიშვნელო სხვადასხვაგვარი ხასიათის ნაწერები და ა. შ..).

ეპოქებირედაქტირება

ჩამოთვლილი ეპოქების ქრონოლოგიური ჩარჩოები არ არის გერმანულ ლიტერატურათმცოდნეობაში ერთმნიშვნელოვნად დადგენილი, წარმოადგენს ამ თარიღების მხოლოდ მიახლოებითი შემოსაზღვრის მცდელობას.

შუა საუკუნეებირედაქტირება

ახალი გერმანული ლიტერატურარედაქტირება

გერმანულენოვანი ქვეყნების თანამედროვე ლიტერატურებირედაქტირება