გეოგრაფიული ატლასი

ტერმინს „ატლასი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ ატლასი (მრავალმნიშვნელოვანი).

ატლასი — რუკების სისტემატიური კრებული, რომელსაც თან ერთვის განმარტებითი ტექსტი, გამოდის წიგნივით აკინძული ან ერთად თავმოყრილ ცალ-ცალკე ფურცლებად. ტერმინი ატლასი შემოტანილია აღორძინების ეპოქის ფლამანდრიელი კარტოგრაფის გერჰარდ მერკატორის მიერ.

მსოფლიოს რუკა (შედგენილია აბრაჰამ ორტელიუსის მიერ)

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება