ქართულად "მაჰმადი"–ა და რა ვიცი აბა... --linguistus 07:49, 16 ივლისი 2007 (UTC)

ქსე ტ. 6, გვ. 524 მაჰმადი ან მუჰამადი. ძირითადი არის მაჰმადი. ცუდი არ იქნება გადამისამართება. --ცანგალა () 10:43, 20 ივლისი 2007 (UTC)

რაო? ფან-საიტიო? ჰა ჰა ჰა!

აყსამთუ ალაიქუმ ბი 'ისმი 'ლ-ლაჰ - ჩემს ცხოვრებაში არავისი ფანი არა ვყოფილვარ. მაინც ვის მოაფიქრდა ეგ დაებრალებინა ჩემთვის? - Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 19:17, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

სტატია არის პროპაგანდისტული. ვიკიპედია არ არის ტრიბუნა და პორპაგანდის საშუალება. უნდა იყოს მიუკერძოებელი.--Zolokin განხილვაწვლილი 19:26, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

რა თქმა უნდა მიუკერძოებელი უნდა იყოს. ეხლა მიჩვენე რა არის მიკერძოებული ამ სტატიაში. - Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 19:45, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

 1. არის "მიჩვენე", უნდა იყოს – "მიჩვენეთ". ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ.
 2. სტატია არის პროპაგანდისტული. ვიკიპედია არ არის ტრიბუნა და პორპაგანდის საშუალება. – ეს არის პრობლემა. როდესაც ამ პორბლემას მოხსნით, მიკერძოებული არ იქნება.--Zolokin განხილვაწვლილი 20:42, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)
 1. გასაგებია. ასევე დაგეთანხმეთ იმაში, რომ სტატია უნდა იყოს მიუკერძოებელი.
 2. მიჩვენეთ რა არის მიკერძოებული. მე მართალი მოგახსენოთ - ვერ ვამჩნევ მიკერძოებას, რასაც თუ ამჩნევთ თქვენ, დიდის სიამოვნებით მოგისმენთ. ასე ზოგადად რად ვილაპარაკოთ როდესაც შემძლე ხართ ასევე თქვენ თვითონ ჩაასწოროთ ის ადგილები, რომლებიც რომ მიგაჩნიათ მიკერძოებულად.
 3. მიკერძოებული გასაგებია და ეს ფანსაიტი და რაღაც იჰრა'ა რაღა საჭირო იყო? — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 20:51, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)
მე უკვე ვთქვი, რომ არის პროპაგანდისტული. ვიკიპედია კი პროპაგანდის ადგილი არ არის. რამე გაუგებარია?

--Zolokin განხილვაწვლილი 21:01, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

ბარემ კი გაუგებარია მაგრამ თავსზემოთ ძალა არა მაქვს. აბა ველოდები როდის გაასწორებთ რომ დავინახო სად ვიყავი მიკერძოებული და მომავალში ეგრე აღარა ვქნა. — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 21:12, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

ამ სტატიის გასწორება შეუძლებელია. ჩემი აზრით ის უნდა წაიშალოს და დაიწეროს ახალი. მიზეზი: უპირველეს ყოვლისა, დავიწყოთ წყაროებით. ეს არის ქართულენოვანი ვიკიპედია, ქართველი მკითხველისთვის. შესაბამისად, თქვენი სტატია უნდა ეყრდნობოდეს ისეთ გადამოწმებად წყაროებს, რომლის შემოწმებაც ნებისმიერ საშუალო და უმაღლეს განათლების მქონე ქართულენოვან მკითხველს შეეძლება. ესენია ქართული, რუსული, და ძირითადი ევროპული (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ესპანური) ენები. ამ ენებზე უამრავი ლიტერატურა არსებობს როგორც ზოგადად ისლამზე, ასევე მუჰამედზეც. არაბული წყაროების გადამოწმება ქართველი მკითხველის 99,9 %–ისთვის შეუძლებელია. როგორ დავადგინო მე სტატიაში სიმართლე წერია თუ ტყული? როგორ შევამოწმო, თქვენ მიერ მოყვანილი წყაროები სანდო და ავტორიტეტულია თუ არა? ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. ვიკიპედიის მიზანია, რომ ადამიანს მიაწოდოს ცოდნა მისთვის ხელმისაწვდომ წყაროებზე დაყრდნობით, დააკვალიანოს ის ცოდნის გაღრმავების შემდგომ სამქში. თქვენი სტატიის წყაროები შესაძლოა ღირებულია არაბულენოვანი მკითხველისთვის, მაგრამ სრულიად გაუგებარია და ხელმიუწვდომელი ქართველი მკითხველისთვის. თქვენ მას კი არ უადვილებთ ცოდნის მიღებას, არამედ ურთულებთ. თუ გინდათ წეროთ ისლამის საკითხებზე, გირჩევთ, წეროთ ქართველი მკითხველისთვის გასაგებ (ენის თვალსაზრისით) და გადამოწმებად წყაროებზე დაყრდნობით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს სტატიები შევა წაშლის კანდიდატთა სიაში. მთელი თქვენი სტატია არის დაყრდნობილი ჰასიდებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი არამეცნიერულია. ჰასიდს აქვს თავისი ღირებულება, მაგრამ სტატია უნდა იყოს მეცნიერული. მე, პირადად, თქვენი წყაროების ვერაფერი გავიგე. აი ისინიც:
 1. "ალ-ვასაიათ ალ-სუღრა". შესავალი.
 2. იბნ ისჰაყი, გვ 2-3.
 3. "სუვარათ მინ ჰაიათი რასულ 'ლ-ლაჰ მუჰამმად", ბეირუთი, 1998. გვ 76.
 4. ალ-ბიჰარი, ნაწილი მეთექვსმეტე, გვ. 13.
 5. "სუვარათ მინ ჰაიათი რასულ 'ლ-ლაჰ მუჰამმად", ბეირუთი, 1998. გვ 185.
 6. ალ-ისთი`აბი, ნაწილი პირველი, გვ. 81.
 7. აბუ 'ლ-ფარაჯ ალ-ისფაჰანის "მაყათილ 'ლ-ტალიბიინ", ბეირუთი, მეორე გამოცემა, 1970, გვ. 10.
 8. იბნ ჰიშამი, ნაწილი პირველი, გვ 399-404.
 9. იბნ სა`ადის ალ-ტაბაყათი, ნაწილი მეოთხე, გვ. 173-192.
 10. ფადლ იბნ ჰასან ალ-ტაბარსი "ა`ლამ ალ-ვალა ბი ა`ლამ ალ-ჰუდა", გვ. 55
 11. მუჰამად ჰუსაინი ტაბატაბა`ის "თაფსირ ალ-მიზან", ნაწილი მეცხრე, გვ. 80
 12. ა'იან ალ-ში`ათ, ნაწილი მესამე, გვ. 155
 13. იბნ ჰიშამი, ნაწილი მეორე, გვ 112-113.
 14. აბუ 'ლ-ფარაჯ იბნ ალ-ჯაუზი, "ალ-ვაფა ბი აჰვალ ალ-მუსტაფა" ნაწილი პირველი, გვ. 254.
 15. აჰმად იბნ იაჰია ალ-ბალადირი, "ანსაბ ალ-'აშრაფ", ბეირუთი, 1994. ნაწილი მეორე, გვ 94.
 16. მა`არიჯ ალ-ნუბუვათ, ნაწილი მეორე, გვ 34.
 17. "ღაზვათ ხანდაყ", აჰმად ზაინი დაჰლანი, გვ. 6-7
 18. ალ-ფადლა`ილ ალ-ხამისათ, ნაწილი პირველი, გვ. 32-45
 19. სეიედ მუჰსინ ალ-ამინი, "სალიჰ ჰუდაიბიათ". გვ. 14
 20. "თარიხ ალ-ხულაფა'", ჯალალ 'ლ-დინ სუიუტი. ნაწილი მეოთხე, გვ. 180-186.
 21. ბიჰარ ალ-ანვარი, ნაწილი 20.
 22. სეიედ მუჰსინ ალ-ამინი, "ფათჰ ალ-`აზიმ". გვ. 3-7
 23. "სუვარათ მინ ჰაიათი რასულ 'ლ-ლაჰ მუჰამმად", ბეირუთი, 1998. გვ 456.
 24. "თაფსირ ალ-მიზან", მუჰამად ჰუსაინი ტაბატაბა`ი. ნაწილი მეათე, ალ-თაუბას 25-ე აიის განმარტება
 25. ეს ძირი აღნიშნავს როგორც წონას, სიმძიმეს, მიზიდულობას, ასევე მნიშვნელობასაც.
 26. აჰმად იბნ `ალი ტაბარსი, "ალ-იჰთიჯაჯი", ნაწ. პირველი, გვ. 58.
 27. მუჰამად იბნ ჰასან ალ-ნიშაბური, "რავდათ ალ-ვა`იდინ", ნაწილი პირველი, გვ 91.
 28. სეიედ აბდ 'ლ-ქარიმ იბნ თავუსი, "ალ-იაყინი", გვ. 345.
 29. ალ-ჰაქიმ ალ-ნაისაბური, "მუსთადრაქ `ალა ალ-საჰიჰაინ", ბეირუთი, 1996. ნაწილი მესამე, გვ. 109-110; 133; 148; 533.
 30. თირმიდი, ნაწილი მეხუთე, გვ. 633.
 31. იბნ მაჯაჰი, ნაწილი პირველი, გვ. 45.
 32. იბნ ჰაჯარ ალ-`ასყალანი. "ფათჰ ალ-ბარი ბი შარჰ საჰიჰ ალ-ბუხარი", ბეირუთი, 1988, ნაწილი მეშვიდე, გვ. 61
 33. იბნ ალ-`ასირი, ჯამი` ალ-'უსულ, 277/65.
 34. ჯალალ 'ლ-დინ ალ-სუიუტი, ალ-დურ ალ-მანსური, ნაწილი მეორე, გვ 259.
 35. ფახრ 'ლ-დინ ალ-რაზი, "თაფსირ ალ-ქაბირ", ბეირუთი, 1991. ნაწილი მეთერთმეტე, გვ. 53.
 36. ალ-ვაჰიდი, "ასბაბ ალ-ნუზულ", გვ. 164.
 37. აჰმად იბნ ჰანბალი, "ალ-მუსნადი", ნაწილი პირველი, გვ. 119.
 38. ქანზ ალ-'უმმალ, ნაწილი მეექვსე, გვ. 157.
 39. ფახრ 'ლ-დინ ალ-რაზი, "თაფსირ ალ-ქაბირ", მეორე გამოცემა, ბეირუთი, 1996. ნაწილი მეთერთმეტე, გვ. 111-112.
 40. ნაკარნახევი აბუ მუსასგან. საჰიჰ ბუხარი, ნაწილი მეოთხე, წიგნი 52, ჰადისი 282.
 41. ბიჰარ ალ-ანვარი, ნაწილი 16.
 42. ნაკარნახევია ჯაბრ იბნ `აბდ 'ლ-ლაჰისაგან. საჰიჰ ბუხარი, ნაწილი მეოთხე, წიგნი 52, ჰადისი 268.
 43. ბიჰარ ალ-ანვარი, ნაწილი 19.
 44. "ორმოცი ჰადისი", იაჰია იბნ შარაფ ალ-ნავავი.
 45. იბნ ჰიშამი. ნაწილი პირველი.
 46. საჰიჰ ბუხარი, ჰადისი 4121.
 47. ალ-ფადლა`ილ ალ-ხამისათ, ნაწილი პირველი, გვ. 32-45
 48. საჰიჰ მუსლიმი, ქითაბ ალ–ჯიჰად ვა ალ–სა`იარ. ნაწილი მეცხრამეტე.
 49. იბნ ჰიშამი. ნაწილი პირველი.

თუ ვინმე რამეს აქედან გაიგებს ქართულენოვანი მკითხველიდან, შეგვეხმიანოს ამ გვერდზე.--Zolokin განხილვაწვლილი 22:03, 3 ოქტომბერი 2010 (UTC)

წყაროების საკითხში სრულიად ვეთანხმები ზოლოკინს. — ჯაბა ლაბაძე () 04:15, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

`ალამა ტაბატაბა`ი, იბნ ჰიშამი, ალ-ტაბაყათი, ალ-ჯაუზი, სუიუტი, ბუხარი, ჰანბალი და მუსლიმი მართლა არ გაგიგიათ თუ მეხუმრებით? — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 06:17, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

ჰასიდი რაღაა კაცო? ჰასიდი ერთი სექტა ვიცი იუდეველებში და მეორე - შურს, ავ გულისთქმას ნიშნავს არაბულად. მაგათ როგორ დავეყრდნობი სადმე? — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 06:35, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

შეცდომა დავუშვი წერაში. უნდა იყოს ჰადისი. მაგათ როგორ დავეყრდნობი სადმე?

– უკვე ამ თქვენი სიტყვებიდან ჩანს, რომ თქვენ ხართ მიკერძოებული და მხოლოდ ის წყაროები მიგაჩნიათ საჭიროდ, რაც თქვენთვის მისაღებია. ჰასიდი რაღაა კაცო? – მე თქვენ ერთხელ უკვე გაგაფრთხილეთ, რომ ფამილიარობას მოეშვით და წერეთ აკადემიურ ტონში. თქვენი კაცო აქ არავინაა. ასე შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენ ახლობლებს და არა უცნობ ადამიანებს. მე თქვენ არ გიცნობთ, ამიტომ კეთლი ინებეთ და შეინარჩუნეთ აკადემიური ტონი.--Zolokin განხილვაწვლილი 08:44, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

ნამდვილად არავინ გეხუმრებათ, როცა გეუბნებიან რომ ეს ტერმინები არ ვიცითო. თქვენთვის ეს შეიძლება ძალიან ახლო რამაა მაგრამ სხვისთვის საერთოდ გაუგებარია. `ალამა ტაბატაბა`ი, იბნ ჰიშამი, ალ-ტაბაყათი, ალ-ჯაუზი, სუიუტი, ბუხარი, ჰანბალი და მუსლიმი მართლა არ გაგიგიათ თუ მეხუმრებით? რატომ გგონიათ რომ ეს უნდა გვქონდეს გაგებული? ამას ვერ გაიგებს ქართველი მომხმარებლების 99 %. ვიკიპედიის სტატია უნდა იყოს გასაგები უმეტესობისთვის და არ უნდა შევქმნათ იგი საკუთარი სურვილების თუ მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. დაამუშავეთ ეს სტატია და დაწერეთ ისე როგორც ეკადრება მაჰმადს, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი წაიშლება. გთხოვთ გულისხმიერად მოეკიდოთ საქმეს. — ჯაბა ლაბაძე () 07:53, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

 1. თუჰაფიზუ 'ლ-ლაჰ ქარიმ, რომ ჰასიდს - შურს და ავ გულისთქმას სადმე დავეყრდნო. მიკერძოება ყოფილა თურმე თუ შურს და ავ გულისთქმას არ ვეყრდნობი.
 2. `ალამა ტაბატაბა`ი და ბუხარი ვისაც არ გაუგია, იმას არც უატი, ნოლდეკე და სხვები ექნება გაგებული და აბა რა აზრი აქვს?
 3. წაიშლება თუ წაიშალოს, მერე რა? რას მემუქრებით? წაშალეთ მყისვე, არავითარი პრობლემა ჩემი მხრიდან. თუ გინდათ რაც წვლილი მაქვს, ეგენიც ყველა მიაყოლეთ. — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 09:15, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

ისაუბრეთ ისე როგორც თანამედროვე სრულყოფილ და განათლებულ ადამიანს შეეფერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს მიმართ გატარებული იქნება ადმინისტრაციული ზომები და საფუძვლიანად გადაიხედება თქვენი წვლილიც. — ჯაბა ლაბაძე () 09:57, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

#ძალიან კარგი. წავშალო ჩემი წვლილი თავად თუ წაშლით?
 1. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ არც ერთი აქედან - თანამედროვე, სრულყოფილი და განათლებული - არ შემეფერება. მით უმეტეს ღარბზადეგული სტანდარტებისა. — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 10:04, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

შენ ვერაფერს ვერ წაშლი, რადგან ამის უფლება არ გაქვს. — ჯაბა ლაბაძე () 10:16, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

დასაბრუნებელია იმ ვერსიაზე, ვიდრე მომხმარებელი:Sayfulhaqq დაიწყებდა ცვლილებების შეტანას, ანუ აქ. – BruTe () 10:36, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)
 1. მე ვერ წავშლი, მაგრამ წასაშლელია, კერძოდ - `ალი იბნ აბუ ტალიბი და მუსა სადური - იქაც იგივენაირი წყაროებია, ბევრს რომ არ გაუგია, ივლისის ომი, ჰეზბოლა ლიბანი და ჰასან ნასრულა - საერთოდ არც ერთი წყარო არაა, რაღიბ ჰარუბი, ესეც ძირითადი ნაწილი წყაროს გარეშეა.
 2. სხვათა შორის - აქამდე ვფიქრობი რომ ვიკიპედიაც სწორედ ამიტომ იყო - გაიგო ის, რაც არ გაგიგია, თურმე ქართულ ვიკიპედიაში სხვანაირად ყოფილა საქმე. ჰაჰა — Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 10:50, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)
ვიკიპედია სწორედ მაგისთვისაა, რომ გაიგო ის, რაც არ გაგიგია, მაგრამ გასაგებ და გადამოწმებად წყაროებზე დაყრდნობით.--Zolokin განხილვაწვლილი 12:04, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

მონტგომერი უატი გაგიგიათ? ბელი გაგიგიათ? გრუნებაუმი? ნოლდეკე? ნიკოლო დე კუზა? ხუან დე სეგოვია? - Sayfulhaqq განხილვაწვლილი 12:31, 4 ოქტომბერი 2010 (UTC)

მოგესალმებით. უნდა აღვნიშნო, რომ ეს სტატია უფრო სარწმუნო წყაროებიდანაა მოტანილი ვიდრე ის რაც ახლა არის. საკმაოდ კარგი ფორმატითაა წარმოდგენილი და თუკი რამე შესაცვლელი არის აქ ეს არის წყაროს ზუსტი მითითება... მართალი გითხრათ აქ მიკერძოება არა, მაგრამ საკითხის ღრმა ცოდნა ნამდვილად დავინახე... — niamore განხილვაწვლილი 16:25, 20 ივნისი 2011 (UTC)
 1. "მაჰმადი არაბეთსა და მის ფარგლებს გარეთ გაეცნო იუდაისტურ, ქრისტიანულ მონოთეიზმს და სხვა რელიგიას, პოლიტიკურ მოძღვრებას." თუ არ შეწუხდებით გამაგებინეთ ეს რომელი ლიტერატურული წყაროდან არის მოტანილი. ძალიან მაინტერესებს... მადლობას გიხდით წინასწარ — niamore განხილვაწვლილი 16:27, 20 ივნისი 2011 (UTC)

მაჰმადი?რედაქტირება

როგორ გვიყვარს საქართველოში ყველაფრის თავდაყირა დაყენება.

ვინ ეძებს ხალხო გუგლში ან სადმე მაჰმადს? მთელს მსოფლიოში საკუთარი სახელით არის მოხსენიებული, ყველა ვიკიპედიაში სადაც კი ვნახე, კაი მესმის ჰ' ს ვერ დავწერთ ქართულად და ჰ დაიწერება, თუმცა მაჰმადი არის უაზრო მცდელობა შეტენო რაღაც შენი ნების გამო.

მაშინ კეთილი ვენებოთ და ასეთ 9 საუკუნის წინანდელ სახელებს თ ვიყენებთ, დავწეროთ მაჰმადიანობა და არა ისლამი.

ჩემი 80 წლის მეზობელ მიხოს მეტი მაჰმადი - ს სახელით არ დაძებნიდა გუგლში მუჰამმადს - რომელიც ქართულში შესაძლებელია იყოს მუჰამედი - ასეა ეს ახლა ყველგან გავრცელებული და მე როცა მუჰამედით ვეძებ გუგლში, როგორც ჩანს ქართული ვიკიპედიიდან უნდა მქონდეს ნასწავლი, რომ მაჰმადი შეარქვეს ცოტა ხნის წინ ადმინებმა,სწორ სტატიაზე რომ მოვხვდე. :D

ველოდები ისლამის მაგივრად მაჰმადიანობის დაწერას, რადგან ამისგან არაფრით არ განსხვავდება მაჰმადი. :)

Good luck :)

Bordzikashvili განხილვაწვლილი 07:24, 8 ივნისი 2017 (UTC)

დაბრუნდი "მაჰმადი"-ზე.