საკუთარი სახელი განზომილება შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგს: