განათლება (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი განათლება შეიძლება აღნიშნავდეს: