გალი (აზერბაიჯანი)

სოფელი აზერბაიჯანში, ჯულფის რაიონი.