გავარი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გავარი შეიძლება აღნიშნავდეს: