ბუჭყიაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბუჭყიაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: