ბურჯი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბურჯი შეიძლება აღნიშნავდეს: