მთავარი მენიუს გახსნა

ბურჟუაზია — თანამედროვე მნიშვნელობით, მმართველი კლასი ფეოდალიზმის შემდგომ საზოგადოებაში.

შუა საუკუნეების ბოლოდან საფრანგეთში ბურჟუაზია აღნიშნავდა მესამე ფენას, ე.ი. ყველა ადამიანს ფეოდალების და სამღვდელოების გარდა. სიტყვამ მნიშვნელობა შეიცვალა საფრანგეთის რევოლუციის და აბსოლუტიზმის დამხობის შემდეგ.