ბურნაშეთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბურნაშეთი შეიძლება აღნიშნავდეს: