ბჟედუღებიადიღეელთა ერთ-ერთი ტომი. ცხოვრობენ ადიღეს ავტონომიურ ოლქში (ძირითადად თეუცეჟის ოლქში). მორწმუნე ბჟედუღები მუსულმანი სუნიტები არიან. შემოინახეს ბჟედუღური დიალექტი. მთავარი საქმიანობა მიწათმოქმედება და მესაქონლეობაა. საბჭოთა ხანაში მოხდა ბჟედუხების ეთნიკური კონსოლიდაცია.

ლიტერატურა რედაქტირება