ბორენა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბორენა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: