ბიევცი (ლუბნის რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, ლუბნის რაიონი