ბერძნული კოინე (გამოცდა)

(გადამისამართდა გვერდიდან ბერძნული ბიბლია (გამოცდა))

გამოცდა ბერძნული კოინეში არის გამოცდა ბერძნული ბიბლიის ენაში. იგი წარმოადგენს ლატინუმისა და ჰებრაიკუმის მსგავს გამოცდას, რომელზეც უნდა გამოვლინდეს, თუ რამდენად კარგად ფლობს გამოსაცდელი პირი ძველ ბერძნულ ენას.

გამოცდამ ბიბლიის ბერძნულ ენაში საბოლოო ნიშნით „დამაკმაყოფილებული“, რომელიც შეესაბამება 5 ქულას, უნდა დაადასტუროს მეტ-ნაკლებად წარმატებული მონაწილეობა. იმის გამო, რომ ძველი ბერძნული ენა, როგორც დისციპლინა ძალზედ იშვიათად გვხვდება თანამედროვე სკოლაში, უნივერსიტეტებში სთავაზობენ დაინტერესებულ სტუდენტებსა და აგრეთვე პროფესორ-მასწავლებლებს.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება