ბერი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბერი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: