ბელეტრისტიკა (ფრანგ. belles-lettres - კაზმულსიტყვაობა) — სხვადასხვა სახის პროზაულ ნაწარმოებთა საერთო სახელწოდება (ბელეტრისტი — რომანის, მოთხრობის, ნოველის და ა. შ. ავტორი). ადრინდელი და ფართო მნიშვნელობით საერთოდ მხატვრულ ლიტერატურასა („სიტყვაკაზმული მწერლობა“) და ორატორულ ხელოვნებას აღნიშნავდა.

ლიტერატურარედაქტირება