ბებრისციხე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი — ბებრისციხე შეიძლება ჰქონდეს ერთ-ერთი ქვემოთ მოცემული მნიშვნელობა: