ბანოვანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბანოვანი შეიძლება აღნიშნავდეს: