ბათომეტრი — ხელსაწყო, რომლითაც სინჯავენ ბუნებრივი წყალსატევის სიღრმეს, იღებენ წყალს სიღრმიდან წყლის გამოსაკვლევად. ბათომეტრი არის მყისი და ხანგრძლივი ავსებისა. ხელსაწყო XIX საუკუნეში გამოიგონეს. ბათომეტრი გამოიყენებოდა ოკეანოლოგიაში, თუმცა დღეს მას უკვე იშვიათად იყენებენ.

ლიტერატურა რედაქტირება