ბაგრატ IV

მრავალმნიშვნელოვანი

ბაგრატ IV შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: