ბაგრატ II

მრავალმნიშვნელოვანი

ბაგრატ II შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

  • ბაგრატი (II) — აფხაზთა სამეფო ტახტის პრეტენდენტი
  • ბაგრატ II — აფხაზთა სამეფოს მეფე
  • ბაგრატ II — ქართველთა მეფე (გ. 994)
  • ბაგრატ II (ქართლში ბაგრატ VI) — იმერეთის მეფე (დაახლოებით დ. 1439 ― გ. 1478)