ბაბინი (ილინცის რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, ილინცის რაიონი