აქროლებანივთიერების გადასვლა მყარი მდგომარეობიდან აირადში, თხევადი ფაზის გავლის გარეშე. იგივეა რაც სუბლიმაცია.

ლიტერატურა რედაქტირება