მთავარი მენიუს გახსნა

აფრიკა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით აფრიკა შეიძლება აღნიშნული იყოს: