ასქიფარა

მრავალმნიშვნელოვანი

ასქიფარა შეიძლება აღნიშნავდეს: