ასიმილაცია

მრავალმნიშვნელოვანი

ასიმილაცია შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ასიმილაცია — გარედან მიღებული მარტივი ელემენტებისაგან ორგანიზმის შემადგენელ რთულ ნივთიერებათა შექმნა
  • ასიმილაცია — ერთი ხალხის მეორესთან შერწყმა
  • ასიმილაცია — ბგერათა დამსგავსება
  • ასიმილაცია — მაგმის მიერ სხვადასხვა ქანების ჩადნობის ან გახსნის პროცესი