არფა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით არფა შეიძლება აღნიშნული იყოს: