არფა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი
(გადამისამართდა გვერდიდან არფა)

ტერმინით არფა შეიძლება აღნიშნული იყოს: