აპექსი — ქართული კომპანია რომელიც საქართველოში აწარმოებს და ყიდის ქართულ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

კომპანია 2004 წლიდან საწარმოო-დაწესებულებების ავტომატიზაციის მიზნით ახორციელებს ბიზნეს პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების შექმნასა და დანერგვას.

კომპანიამ შექმნა პროგრამული უზრუნველყოფა - მართვის ავტომატიზებულ სისტემათა კომპლექსი - აპექსი, რომელიც წარმოადგენს წარმოების, საცალო-საბითუმო ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებში აღრიცხვის, ანალიზისა და მართვის მძლავრ ინსტრუმენტს.

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება