ანეკდოტი — მოკლე მოთხრობა, რომელშიც აღწერილია პიროვნების ცხოვრეიდან უმნიშვნელო, მაგრამ დამახასიათებელი ფაქტი. ამ მნიშვნელობით ტერმინი „ანეკდოტი“ პირველად გამოყენებულ იქნა პროკოპი კესარიელის სატირული „საიდუმლო ისტორიის“ მიმართ. მოგვიანებით ანეკდოტი ეწოდა მცირე ფორმის თხრობით ჟანრს, სადაც მოცემულია გასართობი შინაარსი, მახვილგონივრული შეფასება, ქალაქური ფოლკლორის მოკლე ზეპირი მოთხრობა და სხვა.

ლიტერატურა რედაქტირება