ანდრეევკა (სახნოვშჩინის რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, სახნოვშჩინის რაიონი