ანდრეევკა (ნოვიე-სანჟარის რაიონი)

სოფელი უკრაინაში, ნოვიე-სანჟარის რაიონი