ანდორის გერბიანდორას სახელმწიფო სიმბოლო დროშასა და ჰიმნთან ერთად.

ანდორის გერბი
Coat of arms of Andorra.svg
დეტალები

ანდორას გერბი ასახავს ქვეყნის ისტორიას. ოფიციალურად იქნა მიღებული სახელმწიფო გერბად 1969 წელს. დევიზის ინგლისური თარგმანია "United virtue is stronger". ფარის მეოთხედებს წარმოადგენენ იმ სახელმწიფოების და ფეოდალური წარმონაქმნების ჰერალდიკური სიმბოლოები, რომლებსაც ისტორიულად ექვემდებარებოდა ანდორა: ურგელის საეპისკოპოს (კატალონიაში), არაგონის (ესპანური სამეფო), ფუას, და ბეარნის (საფრანგეთში).