ანაფორა

მრავალმნიშვნელოვანი

ანაფორა შეიძლება აღნიშნავდეს: