ამღა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ამღა შეიძლება აღნიშნავდეს: