ამაზასპი

მრავალმნიშვნელოვანი

ამაზასპი, ამ სახელით საქართველოს ისტორიაში ცნობილია რამდენიმე პიროვნება: