ალფოუთი (ბარდა)

სოფელი აზერბაიჯანში, ბარდის რაიონი.