ალიბი (ლათ. Alibi, სხვაგან) — უდანაშაულობის მტკიცებულება, რომელიც იმას ემყარება, რომ ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი დანაშაულის ჩადენის მომენტში არ იმყოფებოდა დანაშაულის ჩადენის ადგილზე. ალიბი ყოველთვის უდანაშაულობას არ გულისხმობს, მაგალითად დანაშაულის წამქეზებლის შემთხვევაში.

ლიტერატურა რედაქტირება