ალვეოლარული თანხმოვნები — სამეტყველო ბგერები, რომლებიც წარმოიქმნება ზედა საჭრელი კბილების ნუნებთან (ალვეოლებთან) ენის მიბჯენის ან მიახლოების ადგილას. ენის მიბჯენით წარმოიქმნება ხშული (, , ), ხოლო მიახლოებით — ნაპრალოვანი (, ) თანხმოვნები.

4 — ალვეოლარული

ლიტერატურარედაქტირება